Contact : 0744362992

Drept Civil

– redactare/avizare contracte civile si acte aditionale la contracte civile;
– redactare/avizare orice alte acte juridice civile;
– certificare acte juridice civile;
– certificare copii dupa acte diverse;
– asistenta si reprezentare în fata autoritatilor publice locale (Primarie, Prefectura etc.);
– asistenta si reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice;
– asistenta si reprezentare în fata notarului public;
– obtinere de avize si autorizatii pentru persoane fizice si juridice;
– recuperare debite;
– asistenta si reprezentare în litigii civile de orice natura;
– asistenta si reprezentare în faza de executare silita;
– asistenta si reprezentare în proceduri necontencioase;
– asistenta si reprezentare în fata instantelor de arbitraj;
– mediere conflicte, conciliere;
– asistenta în cadrul negocierilor;
– asistenta si reprezentare în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului;
– asistenta si reprezentare în fata oricaror organisme nationale si internationale cu activitate jurisdictionala.