Contact : 0744362992

Despagubiri Accidente Auto

Despagubiri accidente auto – Daune materiale si daune morale

Suferinţa dumneavoastră şi consecinţele terifiante ale accidentului care va modificat existența, reprezintă pentru noi o prioritate în identificarea unor soluţii reparatorii juste şi adecvate.
Din punct de vedere juridic, asigurarea auto este un contract în care una din părți – asiguratul – se obligă să plătească celeilalte părți – asiguratorul – o sumă de bani pentru ca, în ipoteza producerii evenimentului asigurat, acesta din urmă să plătească asiguratului indemnizația stabilită prin contract. În unele situații, asigurarea apare ca un contract obligatoriu, încheiat în temeiul legii.
In cazul in care sunteti implicat intr-un accident rutier, in care nu sunteti vinovat, aveti dreptul la despagubiri pentru pagubele morale si materiale produse in urma acestuia, dar si pentru eventuale vatamari corporale sau deces.
In aceasta situatie, noi va putem asigura consiliere deplina pentru a obtine despagubirile ce vor fi acordate de compania de asigurari a soferului vinovat de accidentul produs.
De cele mai multe ori societăţile de asigurări pot sta în calea despăgubirilor corecte a victimelor, preţul durerii suportate de victimele accidentelor rutiere fiind negociat la sânge. Oferta de despăgubire va fi întotdeauna inferioară celei pe care acestea o pot pretinde dacă nu este negociată amiabil de către un avocat specializat în obținerea daunelor morale sau solicitată în cadrul unui proces.

DAUNELE MORALE
Stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză mare de aproximare, instanta trebuie să aibă în vedere o serie de criterii cum ar fi consecințele negative suferite de victimă, atât în plan fizic cât și psihic, importanţa valorilor morale lezate acestuia, măsura în care au fost vatamate aceste valori și intensitatea cu care au fost percepute consecințele, măsura în care victimei i-a fost afectata situația familială, profesională și socială.
Potrivit normelor principale ale eticii este interzis acordarea unei despagubiri materiale pentru daune morale fiindca suferinta de ordin psihic nu se poate echivala in valori materiale.
Tipuri de daune morale:
daune morale constand in producerea unor dureri fizice sau psihice, despagubirea datorata pentru repararea acestor daune se numeste si ,‚pretium doloris’’;
prejudiciul psihic – suferințele psihice determinate de cauzarea morții unei persoane iubite sau a unei rude apropiate, ori de rănirea, mutilarea, desfigurarea sau îmbolnăvirea gravă a acesteia sunt denumite și prejudicii prin ricoșeu, iar despăgubirea datorată pentru repararea acestora se numește „pretium affectionis”;
prejudiciul estetic cuprinde toate vătămările și leziunile ce aduc atingeri armoniei fizice sau înfățișării persoanei, despăgubirile datorate pentru a-l repara denumindu-se “pretium pulchritudinis”;
prejudiciile care produc daune in prestigiul, onoarea si demnitatea unei persoane precum: calomnia, blamarea sau defaimarea;
limitarea posibilitatilor unei persoane de a se bucura de placerile vietii si de satisfactii spirituale sau materiale.

DAUNE MATERIALE:
Despăgubirile materiale se stabilesc pe bază de probe directe, iar despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată. Instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii precum: consecinţele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale prejudiciate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială.
In momentul in care are loc un accident de circulatie cu urmari grave, cum ar fi invaliditatea sau chiar decesul pasagerilor sau al conducatorilor auto, Compania de Asigurari are obligatia legala de a despagubi persoana in cauza sau familia defunctului in limita stabilita pe polita RCA.
Tipuri de daune materiale:
în cazul vătămărilor corporale: atât persoana vătămată, cât și familia acesteia pot pretinde asiguratorului RCA despăgubiri pentru vătămarea corporală (daune materiale și/sau morale);
în cazul decesului: familia persoanei decedate poate pretinde asiguratorului RCA despăgubiri pentru decesul rudei decedate în evenimentul rutier (daune materiale și/sau morale);
în cazul avarierii autovehicului: pe lângă despăgubirile (daunele materiale și/sau morale) ce se cuvin persoanei vătămate și/sau familiei acesteia, asiguratorul RCA poate fi obligat (dacă este cazul) și la plata contravalorii autovehiculului avariat (cel în care se afla victima accidentului).

Cabinetul de Avocatură “Babias Romeo Daniel” oferă în domeniul asigurărilor asistență juridică și reprezentare în vederea obținerii despăgubirilor (daune morale și materiale) în fața organelor de urmărire penală,în fața instanțelor de judecată, în fața firmelor de asigurări, precum și în fața Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (F.P.V.S.) și Biroului Carte Verde din cadrul Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA).
De asemenea, Cabinetul de Avocatură “Babias Romeo Daniel” oferă asistență juridică și reprezentare atât cetățenilor români din țară, cât și din străinătate, care au fost victime ale accidentelor rutiere produse atât pe teritoriul României, cât și în afara granițelor țării dar si cetatenilor straini care au suferit accidente auto pe teritoriul Romaniei.

Cu o practică intensiva si îndelungată, Cabinetul de Avocatura “Babias Romeo Daniel” este specializat în recuperarea daunelor şi obţinerea despăgubirilor din accidente rutiere. In cazul in care aţi fost victima unui accident auto ce a avut ca urmări vătămări corporale şi/sau decese, trebuie să cunoasteti faptul că am reprezentat întotdeauna cu succes părţile vătămate, obţinând daune morale şi materiale substanţiale pentru clienţii noştri. Este important de ştiut că o consultanţă juridică oferită la momentul oportun vă poate asigura obţinerea unor despăgubiri importante, adecvate prejudiciului suferit.