Contact : 0744362992

drept comercial
Serviciile ce pot fi prestate in cadrul activitatilor de drept comercial.

 • înfiintari societati comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) si asociatii familiale;
 • autorizare persoane fizice
 • redactare si certificare contracte de societate si statute de societati comerciale;
 •  redactare si certificare acte aditionale;
 • înregistrare mentiuni;
 •  înfiintare puncte de lucru, filiale, reprezentante etc.;
 •  reprezentare în fata Oficiului Registrului Comertului;
 •  asistenta juridica în cadrul procesului de privatizare;
 •  asistenta juridica în domeniul drepturilor de proprietate industriala;
 •  asistenta juridica în cazul lichidarii judiciare;
 •  asistenta si reprezentare în fata lichidatorilor judiciari si a judecatorului sindic;
 •  asistenta si reprezentare în raporturile cu autoritatile publice locale;
 •  asistenta si reprezentare în fata organelor cu atributii de control;
 •  consultanta juridica în activitatea curenta;
 •  redactare/avizare contracte comerciale;
 •  asistenta în cadrul negocierilor;
 •  recuperare creante comerciale;
 •  asistenta si reprezentare în litigii comerciale;
 •  asistenta si reprezentare în faza de executare silita;
 •  asistenta si reprezentare în proceduri necontencioase;
 •  arbitraj comercial ad-hoc;
 •  asistenta si reprezentare în fata instantelor de arbitraj comercial;
 •  mediere conflicte, conciliere;
 •  realizare/avizare planuri de afaceri;
 •  realizare/avizare proiecte de finantare (programe europene, fonduri rambursabile sau nerambursabile, credite subventionate etc.);
 • asistenta în implementarea planurilor de afaceri finantate de organisme europene;
 •  contacte cu case de avocatura din strainatate;
 •  intermedieri afaceri.